SYSTEM TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120

Start/SYSTEM TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120
SYSTEM TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120 2017-05-10T10:29:51+02:00

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI służy do wykonywania szerokie  gamy przeciwpożarowych przegród budowlanych o klasie odporności ogniowej EI 120.

Jest kompatybilny z systemem TM 75 EI. System TM 90EI spełnia aktualną Aprobatę Techniczną (AT-15-8955/2016). Maksymalne wymiary konstrukcji – ścian przeciwpożarowych, które są możliwe do wykonania w tym systemie to – wysokość: 4000 mm; szerokość: 5240 mm.

ZALETY SYSTEMU

• klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
• izolacyjność cieplna,
• zastosowanie wypełnień o grubości do 100 mm,
• możliwość wykonywania ścian wewnętrznych bez odporności ogniowej zgodnie z Aprobatą Techniczną,
• możliwość wpięcia w ścianę drzwi systemu YAWAL TM 75EI.

PARAMETRY TECHNICZNE

 Klasyfikacja odporności ogniowej EI 120 wg PN-EN 13501-2
 Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12152:2004
 Wodoszczelność klasa R7 wg PN-EN 12154:2004
 Klasyfikacja ogniowa EI 120 wg PN-EN 13501-2+A1:2010
 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210:2001
 Izolacyjność akustyczna Rw=43 dB wg PN-B-02151-3:2015
 Współczynnik przenikania ciepła Uf= 2,4÷2,8 W/m2K wg PN-EN ISO 6946:2008
 Kategoria korozyjności C1 – C4 wg PN-EN ISO 12944-2
 Odporność na uderzenie ściany wew. IVb wg ETAG nr 003
 Odchyłka ścian od pionu 10°
   

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

 Minimalna widoczna na zewnątrz szerokość konstrukcji
 okiennej otwieranej do wewnątrz
 Profil ościeżnicy
68,2 mm
 Głębokość konstrukcyjna  Profil ościeżnicy 88,8÷120 mm
 Wysokość listwy przyszybowej  28 mm
 Grubość wypełnień/szklenia do 100 mm